14/05/2019
3510

Để có thể hoàn thành tốt công việc tại Nhật Bản, mỗi TTS khi sang Nhật không chỉ cần trang bị tốt cho bản thân vốn tiếng Nhật, mà còn cần thêm sự giúp đỡ, thấu hiểu, chia sẻ của những bạn cùng nhóm, của anh chị đi trước.Chính vì đều đó, hàng tháng Vimas đều tổ chức những buổi sinh hoạt ngoại khóa, hay những cuộc gọi trò chuyện video call của những nhóm đang làm việc tại Nhật và những nhóm đang học tập chuẩn bị sang Nhật tại Vimas. Với mục đích gắn kết tình đoàn kết, sự thấu hiểu, cảm thông của các thành viên trong nhóm và với các thành viên khác của Vimas đang làm việc tại Nhật.
Với Vimas, ngày đầu tiên các bạn đặt chân đến đất nước Nhật Bản sẽ là ngày đầu cho một chặn đường tương lai dài phía trước. Vì thế, ngoài những giờ đào tạo tiếng Nhật, luôn kèm theo là những buổi Giáo dục định hướng, những buổi sinh hoạt ngoại khóa tại Vimas hay tham quan ngoại cảnh, tham gia những buổi giao lưu biểu diễn,.... Vimas sẽ luôn cố gắng tạo điều kiện, trang bị kiến thức tốt nhất để làm hành trang cho mỗi học viên trước khi lên đường sang Nhật.