01/02/2013
13327


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ NHÂN LỰC VIỆT NAM

VIETNAM INVESTMENT AND MANPOWER SERVICES JOINT STOCK COMPANY (VIMAS JSC)


7/2 Hồ Biểu Chánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (84-28) 3845 8248 / 39976819              Fax: (84-28) 38441265

Website: www.vimasco.com.vn                    Email: vimas@vimasco.com.vn

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Điện thoại (*):
Email (*):
Địa chỉ:
Công ty:
Nội dung (*):
Xác nhận: