08/06/2022
1744

Trên cơ sở Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 do Chủ tịch Quốc hội ban hành ngày 13/11/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Nhân lực Việt Nam (VIMAS JSC.) đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số: 04/LĐTBXH-GP ngày 29/04/2022. Cụ thể như sau:

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ NHÂN LỰC VIỆT NAM 
2. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM  INVESTMENT AND MANPOWER SERVICES JOINT STOCK COMPANY
3. Tên doanh nghiệp viết tắt: VIMAS JSC
4. Địa chỉ trụ sở chính: 7/2 Hồ Biểu Chánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
5. Điện thoại: 028.38458248 / 39976819 -  Email: vimas@vimasco.com.vn
6. Giấy phép đăng ký doanh nghiệp số : 0301471235  - Cấp ngày : 01/07/2008 (đăng ký lần đầu) – Nơi cấp : Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM
7.
Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số: 04/LĐTBXH-GP ngày 29/04/2022.
8. Người đại diện theo pháp luật : Ông HUỲNH SƠN NAM - Tổng Giám đốc