16/11/2022
995

Vừa qua, cơ quan chức năng Nhật Bản đã xây dựng và phát hành video giới thiệu tổng quan về Chương trình thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản và những tư vấn dành cho các bạn sắp tới sẽ làm việc và học tập với tư cách là thực tập sinh kỹ năng cũng như các bạn đang là thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản (https://www.youtube.com/watch?v=d3YGyx_w55k).Hy vọng video này sẽ giúp ích cho các bạn mong muốn sang Nhật Bản với tư cách thực tập sinh kỹ năng và trong thời gian thực tập tại Nhật Bản.


(Nguồn Dolab)