09/10/2023
738

Chúc mừng 3 bạn TTS đơn Vệ sinh tòa nhà đã hoàn thành khóa học, tối nay sẽ lên máy bay sang Nhật làm việc.
Chúc 3 em chuyến bay bình an, thành công và gặp nhiều may mắn!