11/05/2016
8273

Nhằm đảm bảo nguồn nhân lực cung ứng chẩt lượng cao và ổn định, VIMAS đặc biệt chú trọng công tác tuyển chọn ứng viên, xem đây là khâu trọng yếu và có ý nghĩa quyết định chất lượng dịch vụ của VIMAS.
Với tiêu chí “tuyển chọn ứng viên phù hợp” , chúng tôi vận dụng một quy trình tuyển chọn chặt chẽ bao gồm công tác:

1.    SƠ TUYỂN VÀ ĐĂNG KÝ
•    Người lao động trực tiếp đến đăng ký tại công ty VIMAS
•    Công ty sẽ tư vấn trực tiếp cho Người lao động về các điều kiện, thu nhập, chi phí , vv.. khi đi làm việc tại nước ngoài đồng thời tìm hiểu thân thế, mục đích đi làm việc tại nước ngoài, đánh giá tính cách, năng lực, sức khỏe ... nhằm lựa chọn được những ứng viên phù hợp, ưu tú nhất để cung cấp cho phía nước ngoài.
•    Hướng dẫn người lao động điền thông tin, nộp hồ sơ cá nhân tại VIMAS.
2.    KHÁM SỨC KHỎE & PHỎNG VẤN
•    Tổ chức cho người lao động đi khám sức khỏe tổng quát tại Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện
•    Phí khám sức khỏe người lao động trực tiếp nộp tại bệnh viện (Nam : 900.000 đ - Nữ 870.000 đ)
•    Nộp phí đặt cọc phỏng vấn (Nếu trúng tuyển/không trúng tuyển công ty sẽ hoàn lại phí đặt cọc phỏng vấn hoặc xin bảo lưu chờ đợt phỏng vấn khác nếu không trúng tuyển)
•    Tham gia lớp học nguồn hoàn toàn miễn phí trước khi tham dự phỏng vấn (Cơ hội trúng tuyển cao hơn khi phỏng vấn)
•    Kiểm tra IQ và tay nghề nếu phía nước ngoài yêu cầu.
•   Công ty tiếp nhận Nhật Bản trực tiếp phỏng vấn và tuyển chọn. 
3.    ĐÀO TẠO
•    Nếu trúng tuyển được tham dự khóa đạo tạo tiếng Nhật và giáo dục định hướng trong thời gian 4~6 tháng trước khi bay.
•    Nếu không trúng tuyển: tham dự phỏng vấn đợt sau
•    Nội dung đào tạo bao gồm: Đào tạo tiếng Nhật, giáo dục định hướng về văn hóa phong tục, tập quán, sinh hoạt, pháp luật, . . . của nước đến làm việc.
4.    HOÀN THIỆN HỒ SƠ VÀ XUẤT CẢNH
•    Hoàn tất hồ sơ theo hướng dẫn của công ty (hộ chiếu, tư cách lưu trú, visa  . . .)
•    Chấp hành tốt các quy định của công ty, đạt yêu cần khóa học.
•    Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính (nếu có)
•    Khám sức khỏe lại trước khi bay (nộp phí tại bệnh viện)
•    Ký hợp đồng đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản với công ty VIMAS
•    Chuẩn bi lên đường (Họp gia đình TTS, hướng dẫn bay, cân hành lý...)